deurwaarder

Het kan voorkomen dat je tijdens je leven in aanraking komt met een deurwaarder, ofwel doordat er een naar jou is gestuurd of doordat je er zelf een moet inschakelen voor een persoon of bedrijf. Een deurwaarder is een juridische deskundige die door de rechtbank is aangesteld om diverse juridische taken uit te voeren. Een van de meest bekende taken is het innen van openstaande vorderingen en het doen van juridische uitspraken. Over het algemeen is een deurwaarder een onafhankelijke en onpartijdige partij die handelt in overeenstemming met de geldende wetten. Soms moeten deurwaarders moeilijke taken uitvoeren, maar niet altijd. Wil je meer weten over de taken van een deurwaarder? Lees dan dit artikel!

Overhandigen van dagvaardingen

Een deurwaarder kan door een advocaat of rechtbank worden ingeschakeld om een dagvaarding te bezorgen aan de gedaagde partij. Dit kan soms een lastige opgave zijn, omdat de gedaagde partij het niet altijd eens is met de dagvaarding. In veel gevallen zal de deurwaarder daarom uitleg moeten geven over de reden waarom de dagvaarding is uitgebracht en juridisch advies moeten verstrekken. Dit is vaak de eerste stap in een lang proces. Soms wordt de dagvaarding digitaal of per brief verzonden, maar meestal gaat de deurwaarder persoonlijk langs bij de gedaagde partij.

Uitvoeren van vonnissen

Als een rechter een vonnis heeft uitgesproken, kan een deurwaarder worden ingeschakeld om dit vonnis uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de deurwaarder beslag legt op goederen of op bankrekeningen van de partij die de vordering niet heeft voldaan. Een deurwaarder heeft dus een bepaalde verantwoordelijk over de gedupeerde, om er voor te zorgen dat deze gecompenseerd wordt. Als de gedaagde partij in de eerste instantie het verschuldigde bedrag niet terugbetaald, kan een deurwaarder steeds verdere stappen ondernemen. Als een deurwaarder beslag heeft gelegd op goederen, kan hij deze goederen verkopen om de openstaande vordering te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om auto’s, meubels of andere waardevolle spullen.

Incasseren van openstaande vorderingen

Na een uitspraak van een rechter kan een deurwaarder worden ingeschakeld om het vonnis uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de deurwaarder beslag legt op goederen of bankrekeningen van de partij die de vordering niet heeft betaald. De deurwaarder heeft als taak ervoor te zorgen dat de benadeelde partij wordt gecompenseerd. Als de schuldenaar het verschuldigde bedrag niet betaalt, kan de deurwaarder verdere stappen ondernemen. Indien beslag is gelegd op goederen, kunnen deze worden verkocht om de openstaande vordering te voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld auto’s, meubels of andere waardevolle spullen.

Ontbinden van huurcontracten

Als een huurder zich niet aan de afspraken houdt, zoals het niet betalen van de huur of het veroorzaken van overlast, kan een deurwaarder worden ingeschakeld om het huurcontract te ontbinden. De deurwaarder zal vaak persoonlijk langs gaan bij de huurder in kwestie om de actuele situatie te bespreken.

Onderhouden van contact

Een deurwaarder fungeert als tussenpersoon tussen twee partijen die het niet altijd met elkaar eens zijn. Aangezien de partijen geen direct contact met elkaar hebben, is het de verantwoordelijkheid van de deurwaarder om de communicatie tussen hen te faciliteren. De partij die de dagvaarding heeft aangevraagd, wil vaak op de hoogte worden gehouden van elke stap in het proces, aangezien hij of zij de benadeelde partij is en graag wil weten wanneer een terugbetaling kan worden verwacht.

Comments zijn uitgeschakeld.