hosting

De back-end zorgt er vooral voor dat de front-end werkt, het is dus een soort motor voor de front-end. Een back-end developer zorgt ervoor dat alle processen die de klant of gebruiker niet ziet, optimaal hun werk doen. De back-end werkt op code, een programmeertaal. Er zijn heel veel verschillende soorten talen die gebruikt worden bij back-end development.

JavaScript

JavaScript is de populairste programmeertaal en heeft daardoor ook het rijkste module ecosysteem. Interactieve webpagina’s, user experiences en responsive front-end ontwerpen worden hierdoor gemaakt. Alles wat een gebruiker aanklikt, intypt, wijzigt of ophaalt wordt aangestuurd door JavaScript.

De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het testen van de website.

Node.js

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het schrijven van een server-side web applicatie logica in JavaScript of uitbreidingen hiervan. De programmeurs ontwikkelen back-end componenten, verbinden de webapplicaties met de andere web services en ondersteunen de front-end door hun werk te integreren in de Node.js applicatie. Ze maken dus gebruik van JavaScript, maar ook interpreteren ze bestaande API codes.

PHP

Een php developer is verantwoordelijk voor het beheer van back-end diensten en de uitwisseling van gegevens tussen de server en de gebruiker. Hun focus ligt vooral op de ontwikkeling van alle server-side logica, definitie en onderhoud van de centrale database. Ook zorgen ze voor de integratie van de front-end elementen, ze hebben daarom ook de basiskennis van de front-end technologie.

Python

Een python developer is verantwoordelijk voor het schrijven van server-side web applicatie logica. Ze implementeren en testen back-end componenten, verbinden de applicatie met andere web services en ondersteunen front-end ontwikkelaars. Hun focus ligt op het zorgen voor hoge presentaties en ontvankelijkheid op verzoeken van de front-end. Er wordt veel samengewerkt en dus hebben python developers ook enige kennis over de front-end. Ook maken ze vaak gebruik van een framework, zoals Django of Flask.

SQL

SQL komt vrijwel terug in alle systemen die met een database communiceren. Elke developer die met databases werkt, heeft dan ook de nodige basiskennis.

SQL experts focussen zich op het ontwerpen en onderhouden van de databases. Het oplossen van problemen, samenvoegen van oude naar nieuwe systemen.

Comments zijn uitgeschakeld.